Grant Administration

Aplikácia Grant Administration – riadenie finančných grantov, slúži na správu celého životného cyklu projektov finančnej pomoci.

Data Cleaner

Až 40% každého SAP® systému tvoria dočasné dáta, ktoré strácajú svoj význam veľmi rýchlo. Aplikácia Data Cleaner Vám uprace Váš systém.

InvenTory

Aplikácia InvenTory predstavuje rozšírenie systému SAP a aplikačný software pre mobilné zariadenia, pre čítačky čiarového kódu.

KNOW HOW

Najväčšou hodnotou firmy sú spokojní zákazníci a stabilní spolupracovníci. Vďaka skúsenostiam, znalostiam a otvorenému prístupu k požiadavkám zákazníkov, všetky projekty realizované našou spoločnosťou boli úspešne ukončené.

Štandardné riešenia

Naše portálové riešenia v prostredí SAP NetWeaver umožňujú prístup k informáciám a ich následné spracovanie zamestnancami.

Outsourcing

Naša spoločnosť úspešne zabezpečuje metodickú podporu systémov SAP v produkčnej prevádzke prostredníctvom outsourcingu.

Vývoj

Spoločnosť vytvorila vlastné vývojárske centrum, kde pracuje 30 vývojových pracovníkov s technológiami pre vývoj v prostredí SAP.

Povedali o nás

Helena Iľašová

Železnice Slovenskej republiky, manažér riadenia služieb

Oceňujem dlhoročne poskytovanú aplikačnú podporu našich SAP systémov. Našim zamestnancom zabezpečuje efektivitu pri riešení štandardných požiadaviek a oporu v náročných úlohách.

Milan Turcár

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, koordinátor IS SAP

Bezproblémový chod nášho ERP SAP zabezpečuje ten najlepší tím odborníkov na strane nášho dodávateľa aplikačnej podpory.

Anna Jakubíková

Pôdohospodárska platobná agentúra, riaditeľka sekcie financovania podpôr

Ďakujeme spoločnosti Tory Consulting za úspešnú spoluprácu a profesionálny prístup pri riešení projektu. Oceňujeme najmä pozitívny postoj pri hľadaní systémových riešení, vysokú odbornosť pri spracovaní požiadaviek a flexibilitu pri riešení neodkladných úloh.

Produkty

InvenTory

Aplikácia InvenTory predstavuje rozšírenie systému SAP a aplikačný software pre mobilné zariadenia, pre čítačky čiarového kódu.

Data Cleaner

Až 40% každého SAP® systému tvoria dočasné dáta, ktoré strácajú svoj význam veľmi rýchlo. Aplikácia Data Cleaner Vám uprace Váš systém.

Grant Administration

Aplikácia Grant Administration – riadenie finančných grantov, slúži na správu celého životného cyklu projektov finančnej pomoci.

CalculaTory

Prostredníctvom aplikácie používateľ definuje a modeluje kalkulačné schémy potrebné pre výpočet plánovaných hodnôt.

CEZ

Centrálna Evidencia Zmlúv - evidovanie zmlúv v organizácii na jednom mieste s možnosťou vyhľadávania a sledovania plnenia.

CSD

Centrálna Správa Dokumentov - elektronická archivácia s využitím správy registratúry podľa požiadaviek platnej legislatívy.

Dôvera Online Interface

Elektronické služby pre komunikáciu so Zdravotnou poisťovňou Dôvera. Zníženie nákladov a zefektívnenie práce.

E-invoices

Aplikácia pre spracovanie elektronických faktúr umožňuje rýchlejší obeh prijatých a vystavených faktúr v organizácii.

Workflow management

Aplikácia zabezpečujúca procesné riadenie a podporu, implementovaná v prostredí IS SAP.

eSignTory

Elektronický podpis, ktorý je integrovaný vo Vašom SAP systéme. Korektné šifrovanie podpisov a samotného obsahu dokumentu.

Výkaz DPH

Aplikácia Výkazu DPH umožňuje úpravu, správu a archiváciu dát, ktoré sú predmetom legislatívneho výkazu KV DPH.

CEŠaS

Evidovanie a vyhodnotenie skúšok a školení žiadateľov o školenie, resp. o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti.

DP_DPH

Aplikácia pre spracovanie daňového priznania k DPH je zákazníckym riešením k SAP ECC modulu FI.

Tory Asset Movements - PREMA

Aplikácia Tory Asset Movements podporuje proces vytvárania požiadaviek na presun majetku, ich odoslanie na schválenie, schvaľovanie a následné zapracovanie požiadaviek na jednotlivé karty majetku.

APD

Aplikácia pre prípravu podkladov pre konsolidáciu APD je zákazníckym riešením k SAP ECC modulu FI.

Podporíme Vás

Podpora

Od vzniku spoločnosti sa venujeme podpore užívateľov SAP. Naši zákazníci sú s úrovňou podpory spokojní najmä pre znalosti procesov, individuálny prístup, jasne definované procesy v zmysle ITIL a podporu týchto procesov informačnými systémami.

Implementácia

Projekty implementované spoločnosťou Tory Consulting, a.s. sú úspešné, nakoľko používame detailne rozpracovanú metodológiu implementácie.

Riadenie a koordinácia projektu

Riadenie a koordináciu projektu považujeme za jeden zo základných predpokladov úspešnej implementácie, a preto naše projekty riadia certifikovaní manažéri (PRINCE2, IPMA) s dlhoročnými skúsenosťami.

Školenie užívateľov

Vyškolíme Vašich používateľov, špecialistov, administrátorov alebo programátorov. Školiteľmi sú certifikovaní konzultanti. V našom portfóliu sa nachádza väčšina štandardných školení ponúkaných SAP.

Výber a inštalácia hardvéru

Navrhneme architektúru pre Vaše podnikové systémy, vrátane výberu a inštalácie vhodného HW a SW.

Vývoj aplikácií

Znalosti best practices a schopnosti našich pracovníkov vývoja, zaručujú vývoj aplikácií “šitých” na mieru v prostredí SAP ABAP alebo SAP Java k Vašej spokojnosti.

Referencie

• Administratívne centrum KSK, Slovensko
• Administratívne centrum Nitrianskeho SK, Slovensko
• Air New Zealand, Nemecko
• Anzag AG, Nemecko
• B. Braun, Nemecko
• BASF AG, Nemecko
• Bayer Polymers, Nemecko
• Colná správa Slovenskej republiky
• Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
• DEA Oil GmbH, Nemecko
• Deutsche Bahn AG, Nemecko
• Giesse International, Taliansko
• Goldwell, Nemecko
• Imuna Šarišské Michaľany, Slovensko
• Jet Aviation, Švajčiarsko
• Juhoslovenské papierne Štúrovo, Slovensko
• Jungheinrich, Nemecko

• La Roche, Nemecko
• Léčiva Praha, Česká republika
• Lockheed Martin, USA
• Lufthansa Technik Hamburg
• Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
• Ministerstvo financií Slovenskej republiky
• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
• Ministerstvo životného prostredia SR
• Mitsubishi Polymers, Nemecko
• Mostecká uhelná společnost, Česká republika
• NH Trans (int. Spedition), Česká republika
• Nordmilch, Nemecko
• OKD Ostrava, Česká republika
• OKD Transport Ostrava, Česká republika
• Panasonic Industrial, Nemecko
• PDO Shell, Omán
• Philips Medical Systems, Nemecko
• PROBIS, d.o.o, Ljubljana, Slovinsko

• SAP AG, Nemecko
• Severoslovenské papierne, Slovensko
• Siemens AG, Nemecko
• Siemens Fujitsu, Nemecko
• Slovenské lodenice, Komárno, Slovensko
• Slovenský plynárenský priemysel, Slovensko
• Stredoslovenské elektrárne, Žilina, Slovensko
• Slovenien Railways, Ljubljana, Slovinsko
• T-Com, Bratislava, Slovensko
• T-Nova, Nemecko
• Transpetrol, Slovensko
• Volvo Aerospace, Švédsko
• Všeobecná zdravotná poisťovňa, Slovensko
• Východoslovenská energetika, Slovensko
• Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
• Železničná spoločnosť Slovensko
• Železnice Slovenskej republiky